Účetnictví a daně

 • Zaměření - Mé služby jsou určeny zejména pro malé podnikání - živnostníky a společnosti do 20 zaměstnanců.

 • Region - Se zákazníky spolupracuji na základě osobního kontaktu, obsluhuji území Karlovarského kraje, tedy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a okolí.

 • Praxe - Oboru daní a účetnictví se věnuji 20 let

 • Ceny - Ceny stanovuji na základě individuální dohody se zákazníkem.

 

Účetnictví

 • Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát), měsíční výkaznictví dle požadavků klienta

 • Evidence majetku, odpisy, technické zhodnocení, skladové hospodářství

 • Cestovní náhrady a knihy jízd, sledování údajů o provozu vozidel

 • Kontrola zpracování účetních dokladů
 • Rekonstrukce účetnictví

Daňová evidence

 • Peněžní deník, pokladní evidence a evidence bankovních výpisů

Daň z přidané hodnoty

 • Veškerá agenda při zpracování DPH

 • Příprava přiznání k DPH

Personální a mzdová agenda

 • Výpočet mezd pro různé druhy pracovních poměrů v režimu měsíční i hodinové sazby

 • Výpočty zdravotního a sociálního pojištění včetně vyhotovení a odevzdání formulářů a přehledů

 • Výpočty mzdových náhrad - nemocenská, dovolená, svátky, mateřská dovolená apod.

 • Srážky ze mzdy

 • Příspěvky zaměstnavatele - penzijní připojištění, úrazové a životní pojištění

 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení

 • Roční zúčtování záloh a daně ze závislé činnosti

 • Přiznání k dani ze závislé činnosti a dani, vybírané srážkou

Účetní poradenství, zastupování a další služby

 • Příprava daňového přiznání

 • Zastupování při jednáních na úřadech a kontrolách